SEZON 2018/2019

 

R E G U L A M I N TURNIEJU ELIMINACYJNEGO DO RUNDY FINAŁOWEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

W SEZONIE 2017/18

 1. Organizator zawodów – UKS Atena na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście

2. Cel zawodów – wyłonienie 6 najlepszych drużyn żeńskich i 6 męskich, które awansują do rundy finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2017/18

3. Miejsce zawodów – hala sportowa V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8

4. Termin zawodów – 25 listopada 2, 9 grudnia godziny 9.00 – 16.00 (szczegóły w harmonogramie zawodów, załącznik nr 1);

5. Uczestnicy – Reprezentacje śródmiejskich szkół średnich zgłaszających akces do Ligi w sezonie 2017/18 (Uwaga. W rozgrywkach mogą uczestniczyć uczniowie/uczennice 2 i 3 klas gimnazjów, których szkoły przekształciły się w licea, po spełnieniu pozostałych wymogów). Każdy zespół może liczyć maksymalnie 16 zawodników, podczas meczu 12. Osoby biorące udział w lidze nie mogą posiadać licencji zawodnika oraz być zawodnikami w klubach sportowych lub innych jednostkach podlegających PZPS (obowiązuje roczna karencja –od  11 marca 2018 minus 12 miesięcy dziewczęta i 9  kwietnia 2018 minus 12 miesięcy chłopcy).

Drużyny biorące udział w Turnieju:

Drużyny żeńskieDrużyny męskie
„PONIATOWSKI”„PONIATOWSKI”
„DĄBROWSKI”„DĄBROWSKI”
„EKONOMIK”„EKONOMIK”
157 LO157 LO
„PIJANOWSKI”„PIJANOWSKI”
„NOAKOWSKI”„NOAKOWSKI”
„BATORY”„BATORY”
„CZACKI”„CZACKI”
„ANDERS”„ZAMOYSKI”
„SOBIESKI” 
„MODRZEWSKI” 
„REJ” 

 

6. Listy zgłoszeniowe należy dostarczyć organizatorom najpóźniej do dnia 15 listopada - i na adres mailowy: siatkowka-srodmiescie@home.pl

7. Zasady prowadzenia rozgrywek:

 • DZIEWCZĘTA (25.XI-2;9.XII): (12 drużyn) zespoły zostały podzielone z uwzględnieniem wyników z poprzedniego sezonu na 3 grupy A, B, C  po 4   drużyny każda. W grupach będą rywalizować w systemie „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w swoich grupach wywalczą automatycznie awans do rundy finałowej  Śródmiejskiej Ligi Siatkówki.
 • CHŁOPCY (25.XI-2;9.XII): (9 drużyn) zespoły zostały podzielone z uwzględnieniem wyników z poprzedniego sezonu na 3 grupy A,B,C po 3 drużyny każda.. W grupach będą rywalizować w systemie „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w swoich grupach wywalczą automatycznie awans do rundy finałowej  Śródmiejskiej Ligi Siatkówki
 • mecz składa się z dwóch setów ( do 25 pkt. , przy przewadze dwupunktowej) Bez względu na wynik, nie rozgrywamy tie-break’a.
 • o wyniku turnieju decyduje kolejno liczba wygranych setów, stosunek małych punktów, stosunek setów, małych punktów w bezpośrednim spotkaniu drużyn, które mają taki sam wynik po uwzględnieniu dwóch pierwszych kategorii
 • Sytuacje sporne podczas meczu sędzia wyjaśnia wyłącznie z kapitanem zespołu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do znajomości w/w przepisów.
 • W przypadku nie stawienia się zespołu w wyznaczonym przez organizatorów terminie, po 15 minutach oczekiwania, drużynie przeciwnej przysługuje walkower ( 2 do 0 w setach i 2 x 25:0 w małych punktach).
 • W przypadku nie stawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik meczu weryfikowany jest jako obustronny walkower.
 • każdemu zespołowi przysługuje 15-minutowa rozgrzewka przed 1 meczem i 10 minutowa przed kolejnymi.
 • Zespół obowiązuje w miarę jednolity strój sportowy (za wyjątkiem libero) w szczególności czyste obuwie sportowe.
 • Minimalna liczba zawodników w trakcie meczu wynosi 6.
 • Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn muszą przedstawić listę zawodników, którzy będą grali w danym meczu. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną i okazać ją na życzenie organizatorów
 • Zawodnicy pełnoletni przedstawiają własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Turnieju. Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają w/w oświadczenia podpisane przez ich opiekunów prawnych.
 • Losowanie kolejności gier odbędzie się przed rozpoczęciem Turnieju
 1. Postanowienia końcowe
 • koszty organizatorskie pokrywa koordynator zawodów
 • w celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek ustala się, że mecze rozgrywane mają być punktualnie w godzinach wyznaczonych przez organizatora
 • drużyna może zgłosić protest w terminie maksymalnie 10 minut po zakończeniu spotkania do Komisji składającej się z Sędziego Głównego Turnieju i Organizatora.
 • przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju
 • za przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych drużyn
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub na hali sportowej.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów niezawiniony przez Organizatora. Zaleca się aby zawodnicy objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów.