SEZON 2018/2019

REGULAMIN SIATKARSKIEJ LIGI SZKÓŁ ŚREDNICH DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE - FAZA FINAŁOWA

 

 1. Nazwa przedsięwzięcia – „ŚRÓDMIEJSKA LIGA SIATKÓWKI ” sezon 2018-2019
 2. Organizator przedsięwzięcia – Uczniowski Klub Sportowy Atena
 3. Cel zawodów –
 • przygotowanie drużyn szkolnych z Dzielnicy Śródmieście do efektywnej rywalizacji w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • podnoszenie umiejętności młodzieży grającej w siatkówkę poprzez współzawodnictwo sportowe;
 • popularyzacja dyscypliny wśród młodzieży szkolnej
 1. Miejsce rozgrywek –hala sportowa przy 62 LOMS im. gen. Broni Władysława
 2. Konwiktorska 5/7 Warszawa
 3. Termin rozgrywek – 15 luty 2019r. do – 15 marca 2019 r.
 4. Uczestnicy – Reprezentacje szkół średnich z dzielnicy Śródmieście – 6 drużyn żeńskich i 6 drużyn męskich. Osoby biorące udział w Lidze muszą mieć minimum roczną karencję od występów w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez MWZPS lub PZPS (obowiązuje roczna karencja –10 marca 2019 minus 12 miesięcy dziewczęta i 24 marca 2019 minus 12 miesięcy chłopcy).
 5. System rozgrywek –

W fazie finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki 2018/2019 uczestniczyć będzie 6  zespołów żeńskich oraz 6 zespołów męskich, które zagrają systemem „każdy z każdym” (szczegółowy harmonogram w załączniku nr 1).

 1. Listy zgłoszeniowe należy dostarczyć organizatorom najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.
 2. Zasady prowadzenia rozgrywek:
 3. a) Rozgrywki prowadzone są według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową

przyjętych przez PZPS z następującymi wyjątkami:

- drużyny grają do dwóch wygranych setów (pierwsze dwa sety do 25 pkt., przy przewadze dwupunktowej w przypadku remisu tie-break do 15 pkt. przy przewadze dwupunktowej);

-mecz prowadzi jeden sędzia

 1. b) Sytuacje sporne podczas meczu sędzia wyjaśnia wyłącznie z kapitanem zespołu.
 2. c) Zawodnicy są zobowiązani do znajomości w/w przepisów.
 3. d) punktacja

- zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0  otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.

- o kolejności decyduje kolejno liczba zdobytych punktów, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek małych punktów wygranych do przegranych, stosunek setów, a dalej małych punktów w bezpośrednim spotkaniu drużyn, które mają taki sam wynik po uwzględnieniu trzech pierwszych kategorii

 

 1. f) W przypadku nie stawienia się zespołu w wyznaczonym przez organizatorów

terminie, po 15 minutach oczekiwania, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3 punkty (dwa razy po 25:0 w setach).

 1. g) W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora

terminie wynik meczu weryfikowany jest jako obustronny walkower.

 1. h) każdemu zespołowi przysługuje 20-minutowa rozgrzewka przed pierwszym spotkaniem i 10 minutowa przed drugim.
 2. i) Zespół obowiązuje w miarę jednolity strój sportowy (za wyjątkiem libero)

 w szczególności czyste obuwie sportowe.

 1. j) Minimalna liczba zawodników w trakcie meczu wynosi 6.

 

 1. Wymagane dokumenty (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ligi)
 • Formularz zgłoszeniowy drużyny z pieczęcią i podpisem dyrekcji szkoły
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach (w przypadku zawodnika pełnoletniego może być podpisane własnoręcznie, w przypadku zawodnika, który nie ukończył 18 lat takie oświadczenie wypełnia rodzić bądź opiekun prawny zawodnika)
 • Wszyscy zawodnicy i trenerzy dostarczają oświadczenie o zgodzie bądź braku zgody na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w celach związanych z rozgrywkami, na druku zamieszczonym na stronie internetowej Ligi: siatkowka-srodmiescie@home.pl
 • Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn muszą przedstawić listę zawodników, którzy będą grali w danym meczu. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną i okazać ją na życzenie organizatorów

 

 1. Nagrody –
 • Puchary przechodnie dla najlepszych drużyn w danej kategorii (2szt)
 • Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników rundy finałowej

 

 1. Postanowienia końcowe
 • koszty organizatorskie pokrywa organizator zawodów
 • w celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek ustala się, że mecze rozgrywane mają być w ustalonych terminach każdej kolejki, punktualnie w godzinach wyznaczonych przez organizatora
 • Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go droga elektroniczną na adres

e-mail: siatkówka-srodmiescie@home.pl  następnego dnia po rozegranym meczu.

 • Organizator ma dwa dni na rozstrzygnięcie sporu. Ostateczna interpretację przepisów pozostawia się komisji składającej się z:

przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Śródmieście, Sędziego Głównego oraz Organizatora.

 • przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ligi
 • za przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych drużyn
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub na hali sportowej.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów niezawiniony przez Organizatora. Zaleca się aby zawodnicy objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów.