Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 462

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 463

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 464

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/plugins/download-manager/modules/widgets.php on line 465
» REGULAMIN

SEZON 2019/2020

REGULAMIN SIATKARSKIEJ LIGI SZKÓŁ ŚREDNICH DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

-faza finałowa

 

 1. Nazwa przedsięwzięcia – „ŚRÓDMIEJSKA LIGA SIATKÓWKI ” sezon 2019-2020
 2. Organizator przedsięwzięcia – Uczniowski Klub Sportowy Atena
 3. Cel zawodów:
 • przygotowanie drużyn szkolnych z Dzielnicy Śródmieście do efektywnej rywalizacji w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • podnoszenie umiejętności młodzieży grającej w siatkówkę poprzez współzawodnictwo sportowe;
 • popularyzacja dyscypliny wśród młodzieży szkolnej
 1. Miejsce rozgrywek –hala sportowa przy 62 LOMS im. gen. Broni Władysława Andersa ul. Konwiktorska 5/7 Warszawa
 2. Termin rozgrywek – 17 stycznia 2020r. do – 13 marca 2020 r.

Uczestnicy –  Reprezentacje szkół średnich z dzielnicy Śródmieście – 6 drużyn żeńskich i 6 drużyn męskich. Osoby biorące udział w lidze nie mogą posiadać ważnej licencji zawodnika na sezon 2019/20 w klubach sportowych lub innych jednostkach podlegających PZPS (dotyczy to również zawodników siatkówki plażowej).

 1. System rozgrywek 

W fazie finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki 2019/2020 uczestniczyć będzie 6  zespołów żeńskich oraz 6 zespołów męskich, które zagrają systemem „każdy z każdym” (szczegółowy harmonogram w załączniku nr 1).

 1. Listy zgłoszeniowe należy dostarczyć organizatorom najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.
 2. Zasady prowadzenia rozgrywek:

a) Rozgrywki prowadzone są według oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową przyjętych przez PZPS z następującymi wyjątkami:

- drużyny grają do dwóch wygranych setów (pierwsze dwa sety do 25 pkt., przy przewadze dwupunktowej w przypadku remisu tie-break do 15 pkt. przy przewadze dwupunktowej);

-mecz prowadzi jeden sędzia

b) Sytuacje sporne podczas meczu sędzia wyjaśnia wyłącznie z kapitanem zespołu.

c) Zawodnicy są zobowiązani do znajomości w/w przepisów.

9. Punktacja

- zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0  otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.

- o kolejności decyduje kolejno liczba zdobytych punktów, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek małych punktów wygranych do przegranych, stosunek setów, a dalej małych punktów w bezpośrednim spotkaniu drużyn, które mają taki sam wynik po uwzględnieniu trzech pierwszych kategorii

10. W przypadku nie stawienia się zespołu w wyznaczonym przez organizatorów

terminie, po 15 minutach oczekiwania, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3 punkty (dwa razy po 25:0 w setach).

g) W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik meczu weryfikowany jest jako obustronny walkower.

h) każdemu zespołowi przysługuje 20-minutowa rozgrzewka przed pierwszym spotkaniem i 10 minutowa przed drugim.

i) Zespół obowiązuje w miarę jednolity strój sportowy (za wyjątkiem libero) w szczególności czyste obuwie sportowe.

j) Minimalna liczba zawodników w trakcie meczu wynosi 6.

 

11. Wymagane dokumenty (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ligi)

 • Formularz zgłoszeniowy drużyny z pieczęcią i podpisem dyrekcji szkoły
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach (w przypadku zawodnika pełnoletniego może być podpisane własnoręcznie, w przypadku zawodnika, który nie ukończył 18 lat takie oświadczenie wypełnia rodzić bądź opiekun prawny zawodnika)
 • Wszyscy zawodnicy i trenerzy dostarczają oświadczenie o zgodzie bądź braku zgody na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w celach związanych z rozgrywkami, na druku zamieszczonym na stronie internetowej Ligi: siatkowka-srodmiescie@home.pl
 • Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn muszą przedstawić listę zawodników, którzy będą grali w danym meczu. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną i okazać ją na życzenie organizatorów

13. Nagrody –

 • Puchary przechodnie dla najlepszych drużyn w danej kategorii (2szt)
 • Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników rundy finałowej

 14. Postanowienia końcowe

 

 •  koszty organizatorskie pokrywa koordynator zawodów
 • w celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek ustala się, że mecze rozgrywane mają być punktualnie w godzinach wyznaczonych przez organizatora
 • drużyna może zgłosić protest w terminie maksymalnie 10 minut po zakończeniu spotkania do Komisji składającej się z Sędziego Głównego Turnieju i Organizatora.
 • przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju
 • za przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych drużyn, którzy odpowiadają za zachowanie swoich zawodników
 • kibice poszczególnych zespołów zobowiązani są do kulturalnego dopingu, przestrzegania regulaminu hali i poleceń Organizatora i Gospodarza obiektu w przeciwnym wypadku mogą być usunięci z terenu LXII LOMS
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub na hali sportowej.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów niezawiniony przez Organizatora. Zaleca się aby zawodnicy objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW.
 • Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów.